Gallery Posts

Office Maps

Sistem Belgelendirme

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı, sistem yönetiminin etkili ve verimli bir şekilde bölünmesini sağlamak için kurulumu uluslararası bir standarttır. Bu standardın amacı, sistem yönetiminin şeffaflığını artırmak, işletmenin tamamını tutmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için bir çerçeve sunmaktır. ISO 41001, sistemin yönetimindeki en iyi uygulama ilkelerini içerir ve kuruluşlara bu alanda rehberlik eder. Bu standart, tüm büyüklükteki organizasyonlarla uyumlu olacak şekilde esnek bir yapı sunar ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara uygulanabilirlik sağlar.

ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı Kapsamı Nedir?

ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı, firmaların tesis yönetimine yönelik ihtiyaçlarını belirlemektedir. ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardının kapsamı şu şekilde sıralanabilir:

- Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını destekleyen tesis yönetiminin etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar.

- Şirketin ve ilgili kişilerin ihtiyaçlarının en uygulanabilir şekilde karşılanmasını sağlar.

- Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir rekabet gücü sağlar.
ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardında belgenin gereklilikleri hem kamu hem de özel sektöre uygulanabilmektedir. Dolayısıyla ISO 41001 belgesinin koşulları her sektör için geçerli ve faydalıdır.