Gallery Posts

Office Maps

Sistem Belgelendirme

İyi Dağıtım Uygulamaları Belgesi – GDP

İyi Dağıtım Uygulamaları sertifikası olarak da bilinen İyi Dağıtım Uygulamaları Belgesi (GDP), farmasötik ürünlerin dağıtım süreçleri boyunca kalite ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Ürünün güvenliğini ve etkinliğini sürdürmek için uygun depolama, taşıma ve taşıma prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak için yönergeler ve gereksinimler sağlar. GDP sertifikası, depolama, dağıtım ve taşıma faaliyetlerinde bulunan ilaç şirketleri için mevzuat uyumluluğunu sürdürme konusundaki kararlılıklarını göstermesi açısından önemlidir.

Envanter yönetimi, sıcaklık kontrolü, personel eğitimi, dokümantasyon uygulamaları ve risk değerlendirme protokolleri gibi çeşitli hususları kapsar. Bu sertifikayı alarak, Kuruluşlar, taşıma sırasında ürün kontaminasyonunu veya bozulmasını önleyerek hasta güvenliğini teşvik ederken ortaklar, müşteriler ve düzenleyiciler arasındaki güvenilirliklerini artırabilir. GDP ilkelerine bağlı kalmak yalnızca farmasötik ürünlerin kalitesini güvence altına almakla kalmaz, aynı zamanda küresel standartları karşılayan güvenilir bir tedarik zinciri ağının oluşturulmasına da katkıda bulunur.