Gallery Posts

Office Maps

Sistem Belgelendirme

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri

ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemleri olarak da bilinen ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri, kuruluşlara rüşvetle ilgili riskleri önlemek ve ele almak için bir çerçeve sağlayan, uluslararası kabul görmüş bir standarttır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bu standart, şirketlerin yasal gerekliliklere ve etik ilkelere uyumu sağlamak için etkili rüşvet karşıtı politikalar, prosedürler ve kontroller oluşturmasına olanak tanır. ISO 37001, her boyuttaki ve sektördeki kuruluşların risk değerlendirmesi, durum tespiti prosedürleri, mali kontrol önlemleri, raporlama mekanizmaları ve iç denetimler dahil olmak üzere sağlam bir rüşvetle mücadele yönetim sistemi uygulamasına yardımcı olur. ISO 37001 sertifikası alarak, şirketler hem kendi organizasyonları içinde hem de tedarik zincirleri genelinde rüşvet faaliyetlerini önleme konusundaki kararlılıklarını gösterebilirler. Bu standart, paydaşların güvenini artırırken iş uygulamalarında şeffaflığı, bütünlüğü ve hesap verebilirliği teşvik eder.

Yolsuzlukla ilgili riskleri azaltmak ve günümüzün küresel pazarında rekabet üstünlüğünü sürdürmek isteyen kuruluşlar için değerli bir araç olarak hizmet vermektedir.