Gallery Posts

Office Maps

Sistem Belgelendirme

ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, diğer adıyla ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşlara etkin iş sürekliliği planları oluşturma, uygulama ve sürdürme konusunda çerçeve sağlayan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu sistem, doğal afetler, siber saldırılar veya diğer yıkıcı olaylar gibi beklenmedik olaylar sırasında kuruluşların kritik operasyonlarına ve hizmetlerine devam edebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kuruluşlar ISO 22301'in yönergelerini takip ederek temel iş süreçlerini tanımlayabilir ve bunlarla ilişkili potansiyel riskleri değerlendirebilir. Bu, kesintileri önlemek ve en aza indirmek için proaktif stratejiler ve prosedürlerin geliştirilmesine olanak tanır. Üstelik, Bu yönetim sisteminin uygulanması, bir kuruluşun iyi tanımlanmış iletişim kanalları, alternatif çalışma düzenlemeleri, yedekleme sistemleri ve sürekli izleme ve iyileştirme uygulamaları yoluyla kriz zamanlarına verimli bir şekilde yanıt verme yeteneğini geliştirir.

Sonuç olarak ISO 22301, günümüzün dinamik iş ortamında işletmelerin itibarını, müşteri güvenini ve genel operasyonel performansını koruyarak dayanıklılık oluşturmalarına yardımcı olur.