Gallery Posts

Office Maps

Sistem Belgelendirme

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, gıda güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Gıda endüstrisindeki kuruluşların, gıda güvenliğiyle ilgili potansiyel tehlikeler üzerinde etkili kontroller oluşturmasına ve sürdürmesine yardımcı olan bir çerçeve sağlar. Bu standart, çiftlikten sofraya kadar tüm gıda tedarik zincirine odaklanarak gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve dağıtımıyla ilgili tüm süreçlerin güvenliğini sağlar.
Şirketler, ISO 22000'i uygulayarak, gıda kaynaklı hastalıklar veya kontaminasyon olaylarıyla ilişkili riskleri en aza indirerek müşterilerin sağlığına ve memnuniyetine olan bağlılıklarını gösterebilirler. Bu sistemin temel ilkeleri arasında risk değerlendirmesine dayalı karar alma, üst yönetimin sürekli iyileştirme taahhüdü, gıda zincirindeki çeşitli paydaşlar arasında iletişim ve işbirliği ve standartlara uygunluğun doğrulanması için düzenli iç ve dış denetimler. Genel olarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, kuruluşların potansiyel riskleri belirlemesine, önleyici tedbirleri uygulamasına, acil durumlara veya olaylara etkili bir şekilde müdahale etmesine ve sonuçta dünya çapındaki tüketiciler için güvenli ve yüksek kaliteli gıda ürünleri sağlamasına olanak tanıyan yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, gıda endüstrisindeki kuruluşların gıda güvenliği ile ilgili potansiyel tehlikeler üzerinde etkili kontroller oluşturmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gıda tedarik zincirindeki paydaşlar arasında sürekli iyileştirmeyi ve işbirliğini de teşvik eder. Şirketler, ISO 22000'i uygulayarak, gıda kaynaklı hastalıklar veya kontaminasyon olaylarıyla ilişkili riskleri en aza indirerek müşterilerinin sağlığına ve memnuniyetine olan bağlılıklarını gösterebilirler. Bu sistemin temel ilkeleri arasında risk değerlendirmesine dayalı kararlar alınması, üst yönetimin sürekli iyileştirme taahhüdü, gıda zincirindeki çeşitli paydaşlar arasında iletişim ve işbirliği ve standartlara uygunluğun doğrulanması için düzenli iç ve dış denetimler yer alır.