Gallery Posts

Office Maps

Ürün Belgelendirme

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği, makine tasarımı, üretimi ve kullanımında güvenliğin sağlanmasına yönelik gereklilikleri ve yönergeleri belirleyen önemli bir mevzuattır. Bu yönetmelik, üreticilerin uyması gereken katı standartlar oluşturarak bireyleri makine çalıştırmayla ilişkili potansiyel tehlikelerden ve risklerden korumayı amaçlamaktadır. Risk değerlendirmesi, makine etiketlemesi, kullanıcı talimatları ve gerekli koruyucu önlemlerin sağlanması gibi çeşitli hususları kapsar.

Yönetmelik ayrıca, bir makinenin geçerli standartlara uygunluğunun değerlendirildiğini ve temel güvenlik gerekliliklerini karşıladığını gösteren "CE işareti" kavramını da desteklemektedir. Ayrıca bu yönetmelik, makinelerin tasarımı ve imalatında ulusal veya uluslararası uyumlaştırılmış standartlara uyulmasını zorunlu kılmaktadır.

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uyum sadece zorunlu olmayıp aynı zamanda Türkiye'deki endüstriyel ortamlarda optimum güvenlik seviyelerini sağlarken, ürün kalitesi ve uygunluğuna dair güvence sağlayarak uluslararası ticareti teşvik etmektedir.