Gallery Posts

Office Maps

Ürün Belgelendirme

EN 1090 Belgesi

EN 1090 belgesi olarak da bilinen EN 1090 Belgesi, çelik ve alüminyum yapıların uygulanmasına ilişkin standartları belirleyen profesyonel bir akreditasyondur.

1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Türkiye'deki çelik ve alüminyum üreticilerinin EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapılar CE işaretleme gerekliliklerine uymaları zorunlu hale gelmiştir. EN 1090 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin temel amacı yapıların güvenlik performansının istenilen seviyede tutulmasını sağlamaktır. Bu yönetmelik hem çelik hem de alüminyum yapılar için geçerlidir ve sektördeki üreticilerin, ürünlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini garanti altına almak için bu standartlara uymaları büyük önem taşımaktadır. Üreticiler, CE işaretini uygulayarak gerekli kalite ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağladıklarını göstermekte ve böylece ürünlerine olan genel güveni artırmaktadır.

Üreticilerin yapısal bileşenlerin tasarımı ve yapımıyla ilgili özel teknik gerekliliklere uymasını sağlamak için Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından kurulmuştur. Bu sertifika, köprüler, binalar ve diğer yük taşıyan yapılar da dahil olmak üzere yapısal metal ürünleri üreten şirketler için resmi bir uygunluk kanıtı olarak hizmet vermektedir.

EN 1090 sertifikası malzeme izlenebilirliği, kaynak prosedürleri ve nitelikleri, kalite yönetim sistemleri ve ürün izlenebilirliği gibi çeşitli hususları kapsar. Bu akreditasyonun alınması, bir şirketin sıkı kalite kontrol kriterlerini karşıladığını ve güvenli ve güvenilir metal yapılar üretme konusundaki yeterliliğini kanıtladığını gösterir. Uluslararası kabul görmüş bir standart olan EN 1090 Belgesi, müşterilere ve düzenleyici otoritelere, üretim süreci boyunca sürdürülen yüksek düzeyde profesyonellik konusunda güvence sağlar.

Üç bölüme ayrılan bu uygulamalar;
•    Taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirmeleri
•    Çelik yapılar için teknik gerekler
•    Alüminyum yapılar için teknik gerekler.