Gallery Posts

Office Maps

Ürün Belgelendirme

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği PED

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED), çalışma basıncı 0,5 bardan yüksek olan tüm basınçlı kaplar, basınç ve emniyet aksesuarları, montaj ve borulama ile ilgili idari ve teknik gerekleri belirleyen önemli bir mevzuattır. Bu yönetmelik, üreticilerin uyması gereken standartlar oluşturarak basınçlı ekipmanları potansiyel tehlikelerden ve risklerden korumayı amaçlamaktadır. Risk değerlendirmesi, ürün etiketlemesi, kullanıcı talimatları, tasarım hesaplamaları, tasarım doğrulanması, hidrostatik testler, NDT muayeneleri, özel malzeme değerlendirmesi, kaynak yöntem onayları ve kaynakçı yetkilendirmesi gibi kritik süreçleri kapsar.
Yönetmelik ayrıca, bir basınçlı ekipmanın temel gereklere uygunluğunun değerlendirildiğini ve temel güvenlik gerekliliklerini karşıladığını gösteren "CE işareti" kavramını da içermektedir.

Risk değerlendirmesi sonucunda ürünün sınıflandırması, kategorisinin belirlenmesi ve uygunluk değerlendirme yöntemin seçilmesi gerekmektedir. Kategori II, III, IV ürünler ve imalat yöntemleri bir onaylanmış kuruluş ile çalışmayı zorunlu tutmaktadır.

-    Ürün değerlendirilmesi
-    Tip Onayı
-    Tasarım Onayı
-    Birim Doğrulama
-    İmalat Yeri Uygunluk Onayı
-    Kaynak Yöntem Vasıflandırması (PQR)
-    Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Vasıflandırılması (WQT)
-    Özel Malzeme Değerlendirmesi (PMA)

 Kapsamlarında hizmet alınması gerekmektedir.