Gallery Posts

Office Maps

Ürün Belgelendirme

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği - Asansör Ce Belgesi

Asansör Yönetmeliği olarak da bilinen 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, Türkiye'de asansörlerin güvenliğini ve standardizasyonunu sağlamayı amaçlayan önemli bir mevzuattır. Bu yönetmelik, ülkede yeni üretilen veya kurulumu yapılan tüm asansörler için Asansör CE Belgesi (Asansör CE Belgesi) zorunluluğunu zorunlu kılmaktadır. 

Sertifika, asansörün Avrupa Birliği Makine Direktifi tarafından belirlenen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunun kanıtı olarak hizmet vermektedir. Bu sertifikayı alabilmek için asansör üreticileri ve montajcılarının üretim sürecinde çeşitli teknik spesifikasyonlara ve kalite standartlarına uymaları gerekmektedir.
Bu yönetmeliğin uygulanması, hatalı veya bakımı kötü yapılmış asansörlerden kaynaklanan kaza risklerini azaltarak kamu güvenliğinin desteklenmesinde çok önemlidir.